Yaşam Sanatı Akademisi

Çocuklarla Drama Atölyesi

Drama sözlük anlamı olarak "bir sahne oyununda olduğu gibi geçen hayat olayları" şeklinde tanımlanabilir. Doğaçlamalardan oluşan drama, katılımcıların kendi yaratıcı düşünceleri ile buldukları, özgün düşünce yapılarının ürünlerini, hatırladıkları yaşama dair birikimleri ve bilgileri kullanarak, önceden yazılmış bir metin olmadan uyguladığı atölye çalışmasıdır. Kişiler arasındaki doğrudan iletişimi sağlayan, kendini ve karşısındakini tanıma, birbirini anlama, doğaçlama ve yaratma gibi etkinlikleri içeren özel farkındalık sürecidir.

Beden dili ve devinimsel hareketler kullanılarak yapılan çalışmalarda yaşantılardan yola çıkılarak, kişilerin davranış, duygu ve düşüncelerini kontrol etmesi, farkındalığını arttırması kendini keşfetmesi amaçlanmaktadır. Drama atölyeleri bir grup etkinliği olup, seyirci ve oyuncu ayrımı yoktur. Bütün grubun katılımı ile belli bir metne gerek kalmadan anında oluşturulur ve öncesinde prova yapmayı gerektirmez. Dekor kostüm ve aksesuar zorunluluğu olmadan grup dinamiğine dayalı anında oluşturmayı, yaratmayı içerdiği için yaratıcı drama olarak ta adlandırılmaktadır.

İnsan kişiliğinin temelinin 0-6 yaş döneminde belirlendiği, daha sonraki yıllarda bu gelişimin devam ettiği bilimsel olarak kabul edilmiş bir gerçektir. Bu yönden bakıldığında, dramanın çocuk merkezli eğitim sisteminde çok önemli bir yeri vardır. Drama öğrenme yönüyle zihinsel, sosyal ve psikomotor yeteneklerle bütünleşmesi açısından büyük önem taşır ve her öğrenme sürecinde bulunan pek çok beceri, drama atölyelerinde yapılan etkinlikler ve katılımcıların uygulamalarıyla gerçekleşir. Bu yönüyle de drama kişilerin duygu ve düşüncelerinin ortaya çıktığı özel bir yaratıcı çalışma olarak kabul edilir.

Dramada gerçekleştirilen pek çok yaratıcı süreç vardır. Bu süreçler sonunda birey kendisinde saklı yetenekleri keşfeder, en verimli olduğu alanı seçer ve o alanda düşünen, zevkle çalışan, üreten, mutlu ve dengeli, kendine ve topluma yararlı, özgüveni gelişmiş, doğru ve sağlıklı kararlar alabilen, başkalarıyla birlikte çalışma alışkanlığı kazanmış, demokratik çağdaş insan haline gelir.

Drama Atölyesi;

  • Öğrencilere  kendini ifade etme, özgüven duygusu geliştirme becerisi kazandırır,
  • Psiko-motor, zihin dil yönünden gelişimini destekler,
  • Empati kurarak çok yönlü düşünebilme, iş birliği, dayanışma, paylaşım gibi duyguların gelişimini güçlendirir,  
  • Olaylara ve durumlara farklı bakış açılarına sahip olma becerisi kazandırır,
  • Kişilerin kendine olan güven duygusunun gelişmesini destekler,
  • Kişilerin duygularını fark ederek, davranış, duygu ve düşüncelerini kontrol etme becerisi kazanmasını sağlar,
  • Kişisel farkındalığını arttırmasına ve kendini keşfetmesine yardımcı olur.

Her hafta düzenli olarak yapılan atölye çalışmalarında, öğrencilerin günlük hayatta ihtiyaç duyduğu, çözüm aradığı, geliştirmek istediği alanlar üzerinden belirlenen konulara göre tasarlanıp, uygulanmaktadır...

Drama Atölyeleri 4- 6 ,  7 - 9, 10 - 12 yaş  olarak üç farklı gruba yönelik uygulanır.

Atölyeler en az 8 kişi ile gerçekleşir.