Yaşam Sanatı Akademisi

Yetişkinlerle Drama Atölyesi

Yaşamın her anında ihtiyaç duyulan, kendini ifade etme becerisini geliştiren, kişiye güven kazandıran, farkındalığını arttırmasına yardımcı olan, duygularını fark etmesini sağlayan özel ve farklı tekniklerin harmanlanarak kullanıldığı, tüm drama süreçlerinin yer aldığı farklı bir atölye eğitimidir.


Kişi yaşadığı atölye sürecinde farklı deneyimlerle, kendinin daha önce fark etmediği yanlarını keşfederek, kendi gelişimine katkıda bulunur.
Beden dili ve devinimsel hareketler kullanılarak yapılan çalışmalarda yaşantılardan yola çıkılarak, kişilerin davranış, duygu ve düşüncelerini kontrol etmesi, kişisel özelliklerini fark etmesi, farkındalığını arttırması kendini keşfetmesi amaçlanır. Günlük hayatta karşılaştığı sorunlarla başa çıkma becerisini geliştirirken, aynı zamanda pratik çözümler üretmeye katkıda bulunacak farklı deneyimler kazanır.

Her hafta düzenlenen atölyeler, kişilerin günlük hayatta ihtiyaç duyduğu, çözüm aradığı, geliştirmek istediği alanlardan seçilerek, belirlenen konulara göre tasarlanıp uygulanır.