Yaşam Sanatı Akademisi

Psikodrama

Psikodrama, gerçeğin, dramatizasyon yoluyla yeniden keşfedilmesidir. Psikodrama sözcüğü, bildiğimiz gibi, “psişe” ve “drama” kavramlarından oluşur. Anlamı, “ruh dünyasının eyleme dönüşmesi” olarak tanımlanabilir.

J.L. Moreno tarafından 1920’lerde Viyana’da psikoterapi biçimi olarak geliştirilmiştir. Psikodramada sorun hakkında sadece konuşulmaz sahneleme yoluyla çeşitli çatışma durumları oyunlaştırılır. Harekete dayalı olan psikodramanın “eylem, yaratıcılık ve spontanlık” üç temel özelliğini oluşturur.

Psikodrama sahnesinde kişi, geçmişi ve geleceği  an’a getirir ve çözümler. Sürekli olarak an‘da olmayı deneyimleyen birey,  bunu hayatına katar. Bu noktadan hareketle an’ ın bilgisine, yani yaşamın bilgisine sahip olmaya başlar.

Psikodramanın kullanım açısından iki ana alanı vardır, biri grup terapisi  diğeri de bireysel terapilerdir.

Atölyeler, yetişkin, çocuk ve ergen gruplarında ayrı olarak uygulanır.