Yaşam Sanatı Akademisi

Bilinçaltının Renkleri

Bilinçaltının Renkleri, "an"'ın duygu ve düşüncelerinin renk, form, sembol ve desen olarak kâğıda yansıtılması, duyguların dışa vurulması ve yorumlanmasına yönelik uygulamaların yapıldığı, Gestalt terapi tekniklerinin kullanıldığı farklı ve özel bir  gelişim atölyesidir.


Bilinçaltının renkleri uygulaması ile kişinin zihinsel ve gelişimsel süreçlerine, kişilik özelliklerine, ilgi alanlarına ve isteklerine dair önemli bilgilere ulaşılarak , bireylerin kişisel becerilerini geliştirmeleri , benlik saygılarını arttırmaları  ve farkındalık kazanmaları  sağlanır.

Uygulama sürecinde ortaya çıkan semboller, bilinçaltı süreçlerinde bireyin  unutulmuş anılarını, bastırılmış duygularını açığa çıkarır. Gizli kalan ihtiyaçların simgesel yoldan gerçekleştirilmesi sağlandığında, geçmişte yaşanan travmaların etkileri değişir  ve  kişi geçmişin etkisinden kurtulup şimdi ve burada olmayı gerçekleştirir.

Bilinçaltının Renkleri Atölyesi;

  • Kişilerin kendi özelliklerini keşfetme sürecini güçlendirir,
  • Kişilerin düşünce, duygu ve davranışlarını kontrol etmesine yardımcı olur,
  • Kişilerin  davranış kalıplarının  farkına varması ve özüne ulaşmasını sağlar,

Uygulama atölyesi sonucunda katılımcılar içsel keşif yolculuğu ile gelişim sürecini tamamlar.