Yaşam Sanatı Akademisi

Liderlik

Liderlik

Liderlik

“Kişinin yaşamının lideri kendisidir” inancından yola çıkarak geliştirilen Liderlik atölyesi , hedef belirleme , hedeflere ulaştıracak öz disiplini geliştirme , strateji oluşturma  ve hayatını yönetme konularında farklı disiplinlerin bir arada kullanıldığı kişinin gelişimine yönelik çok özel bir atölye çalışmasıdır.

Kişi düşünsel ve duygusal  değişimini gerçekleştirirken , 21 farklı liderlik modeliyle tanışıp , kendi liderlik modelini ortaya çıkarıp hayatında kullanma  becerisi kazanır.

Etkili dil kalıplarını kullanarak kişileri ikna etme becerisi kazanır.