Yaşam Sanatı Akademisi

Kurumsal Koçluk Hizmetleri

Kurumların hem yönetim hem de çalışanlarıyla birlikte bir bütün olarak, daha başarılı, daha karlı, yüksek motivasyonlu olmasının anahtar noktalarını belirlemesine destek olurken, kurumları geleceğe daha önde taşımak için işbirliği yapıyoruz.

Kurumlara yönelik danışmanlık hizmetlerimizde, şirketlerin  yapısını bir bütün olarak değerlendirecek bir programı birlikte yürütüyoruz.

Programımızda  izlediğimiz adımlar;

  • Şirketlerin genel durumunun tesbit edilmesine yönelik tekniklerin uygulanması, analizi, analiz sonucu hazırlanan raporun yönetime sunulması;

  • Sunulan verilerin yönetim ile birlikte değerlendirilerek, şirketin kültürüne ve çalıştığı pazara yönelik hedefleriyle paralel  strateji oluşturulması;

  • Belirlenen stratejiye uygun kuruma gerekli desteğin verilmesi  adımlarıyla yürütülmektedir.

 

Şirket yönetiminin ihtiyacına göre hazırlanan hizmetlerimizle, 

  • Kurumun belirlediği hedeflere ulaşmak için gereken tüm eylem planını  oluşturması,
  • Kurumun gelişimine yardımcı olacak süreci yönetmesi,

  • Zaman  yönetimi  becerisi kazanması,

  • Müşteri odaklı planlama yapma ve buna bağlı satış pazarlama stratejisi oluşturması,

  • Verilere dayalı çözümler üretmesi,

  • Çalışan farkındalığını artırması,

  • Karşılaştığı problemleri var olan kaynakları  kullanarak fırsata dönüştürmesine  yardımcı olarak , kurumun yapısının  güçlendirilmesini sağlıyoruz.

 

Yönetici Koçluğu Hizmetimizle, etkin bir yönetici ve lider olmanın , çalışanlarını geliştirip cesaretlendirmenin , stratejiye uygun hedefler belirlemenin formüllerini oluştururken ,

Kobi Koçluğu Hizmetimizle işletmelerin takım olarak bir üst seviyeye ulaşması , işletme analizi , rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini fark etmesi , işletme vizyonuna uygun yapılandırma ve eylem planı geliştirmesini desteklerken ,

Satış Koçluğu Hizmetimizle satış yapan kişilerin yetkinliklerini arttırması , ekip yönetiminde fark yaratacak formülleri oluşturması , satış ekibini hedefe ulaştırmak için gerekli motivasyon satış kapatma ve etkin satış tekniklerini en iyi biçimde aktarmaları konusunda gerekli donanımı kazandırmaya yönelik uygulamalar yürütüyoruz.